ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Háma-Téba Kft. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett hamateba.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el.

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve
kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:
a) Adatkezelő: Háma-Téba Kft.
b) Székhelye:2131 Göd, Kőrös utca 21.
c) Postacíme: 2131 Göd, Kőrös utca 21.
d) Elektronikus (e-mail) cím: munkavedelem@hamateba.hu
e) Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
f) Cégjegyzékszáma: 13-09-076963
g) Adószáma: 12307641-2-13.

A Háma-Téba Kft. elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett.
A Háma-Téba Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartva tiszteletben tartsa az Ön magánéletét.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait adja meg a Háma-Téba Kft. részére az Interneten keresztül, adatainak a Háma-Téba Kft. által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából. Ön az adatai megadásával felhatalmazza a Háma-Téba Kft.-t a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint történő kezelésére.
Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.
A Háma-Téba Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel.
Az Adatkezelési Szabályzatot a Háma-Téba Kft. jól látható helyen teszi közzé, az megtalálható a Háma-Téba Kft. nyitólapján (hamateba.hu), valamint az egyes weboldalak alján.

Személyes adatok
A Háma-Téba Kft. oldalát kilétének felfedése vagy bármiféle személyes adatának megadása nélkül is megtekintheti. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a Háma-Téba Kft -nek és partnereinek szüksége van az Ön adataira. Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a Háma-Téba Kft. közötti kapcsolat javítása érdekében történik. Még mielőtt megadná ezeket az adatokat, tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önnek joga vanjelezni azt, hogy amennyiben nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a Háma-Téba Kft. az adatokat további megkeresés céljára felhasználja, biztosítjuk arról, hogy ebben az esetben a Háma-Téba Kft. tiszteletben tartja kérését. Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelő által kezelt
személyes adatairól, továbbá bármikor jogosult kérni a kezelt adatainak pontosítását vagy törlését.

Az adatkezelés célja
A Háma-Téba Kft. által végzett adatkezelések elsődleges célja a weboldal tartalmának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. A Háma-Téba Kft. által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.
A Háma-Téba Kft. ezen felül jogosult valamennyi Felhasználó részére a weboldal működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A Háma-Téba Kft. a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetbenaz ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig terjed.

Személyes adatok felhasználása és közzététele
A következő bekezdések részletesen ismertetik, hogy a Háma-Téba Kft-nél miképpen történik a személyes adatok kezelése, és hogy kik számára elérhetők ezek az adatok. Csak bizonyos bekezdések vonatkoznak Önre, attól függően, hogy mely oldalakra látogat el.

Marketing célú felhasználás
Az oldalakon megadott információkat a Háma-Téba Kft. marketing céljára is felhasználhatja. Mielőtt azonban erre sor kerülne, írásbeli beleegyezését kérjük az adatok ilyen jellegű felhasználásához.

A Háma-Téba Kft. oldalaival kapcsolatos egyéb megjegyzések
Bizonyos esetekben a Háma-Téba Kft. adott oldalai tartalmazhatnak a használattal és az információ kezelésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket is.
 

Az adatok biztonsága és minősége
A Háma-Téba Kft. célja, hogy megvédje a személyes azonosításra alkalmas adatainak minőségét és épségét.

Szállítók
A Háma-Téba Kft. bizonyos esetekben saját maga számára szállítóin keresztül gyűjt, használ fel, elemez és dolgoz fel adatokat. A Háma-Téba Kft. gyakorlata az, hogy ilyen esetekben elvárja a szállítóktól, hogy az adatokat a Háma-Téba Kft. alapelveivel megegyezően kezelje.
 

Cookie-k és külső médiacégek
A Háma-Téba Kft. az oldalak látogatóiról időnként név nélküli információkat is gyűjt, így az ügyfelek jobb kiszolgálásban részesülhetnek.
Cookie
A “cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. A webhelyen használt cookie-k elfogadásával nem ad meg személyes adatokat. A cookie-k általában “munkafolyamat” cookie-k vagy “állandó” cookie-k. “Munkafolyamat” cookie-k csak a webhely használata során, vagy a böngészőablak bezárásáig maradnak a számítógépen. Az így kapott adatok összegzése alapján következtethetünk felhasználóink webhelyhasználati szokásaira. Ez alapján pedig idővel egyre jobb és jobb egyéni tartalmat és élményt kínálhatunk felhasználóinknak, miközben webhelyünk hatékonyabban használhatóvá válik. “Állandó” cookie-k azok, amelyek a felhasználó számítógépén maradnak. Céljuk az egyéni
tartalom és a regisztrációs szolgáltatások elősegítése. Az “állandó” cookie-kat a felhasználó le tudja törölni a számítógépéről. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára, és némelyik weblap nem megfelelően jelenik majd meg.

Külső médiacégek
A Háma-Téba Kft. külső cégek médiaképviselőinél igényelheti, hogy más cégek webhelyén a Háma-Téba Kft. termékek és szolgáltatások reklámját helyezze el. Azokon a webhelyeken, ahol megjelenik a Háma-Téba Kft. reklámja, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a médiacég cookie-t vagy webes jelzőt helyez el a számítógépén. Az online médiacég ez alapján ismerheti fel a számítógépet, amikor az visszatér a webhelyre, illetve így tudja lemérni reklámok hatékonyságát. Ezek az adatok névtelenek, nem kapcsolódnak a felhasználó számítógépén található személyes adatokhoz, sem a Háma-Téba Kft. adatbázisaihoz. Az adatot kizárólag a médiacég használja fel a reklám hatékonyságának és az adott tartalom iránti érdeklődési szint felméréséhez. A Háma-Téba Kft. nem férhet hozzá az online médiacégek által összegyűjtött adatokhoz.
 

Személyre szabott URL hivatkozások
A Háma-Téba Kft. alkalmanként személyre szabott oldalakra viszi látogatóit. Ha ilyen webhelyre látogat, olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat találhat, amelyekről korábbi kapcsolatunk és az Ön által megadott adatok alapján úgy gondoljuk, hogy érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen oldalak látogatása közben előfordulhat, hogy a Háma-Téba Kft. adatokat gyűjt a látogatásáról, és ezeket az adatokat az Ön érdeklődésére számot tartó információk összeállításához használja fel. Az ilyen oldalakra többféle módon invitálhatjuk Önt: a személyre szabott URL-hivatkozást tartalmazó elektronikus levélben, a webhely regisztrációs lapján található megjegyzéssel, vagy egy adott weblapra történő bejelentkezést követően.
Azzal, hogy egy olyan hivatkozásra kattint, amely személyre szabott weblapra viszi, beleegyezik abba is, hogy a Háma-Téba Kft. az ilyen látogatásokról adatokat gyűjtsön. Ha nem szeretné, hogy a Háma-Téba Kft. ilyen módon használjon fel adatokat, akkor egyszerűen ne kattintson rá az ilyen személyre szabott URL hivatkozásokra.
 

Adatok jogilag elrendelt közzététele
Bizonyos esetekben, például bírósági vagy egyéb hatósági határozat alapján a személyes adatok közzétehetők. Jogszabály kötelezővé teheti az adatszolgáltatást, ebben az esetben az adatszolgáltatáshoz nem szükséges az érintett jóváhagyása.
 

A Háma-Téba Kft. felelősségének kizárása
A Háma-Téba Kft. az általa működtetett oldalon a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben a Háma-Téba Kft. tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, az oldalon belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve az oldal használata során
kárt okozott, a Háma-Téba Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Háma-Téba Kft. az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában. Az esetleges adatvédelmi incidensről a Háma-Téba Kft. a tudomására jutásától számított 3 napon belül írásban értesíti a felügyeleti hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).Amennyiben a weboldal használata során a Felhasználók harmadik személyek adatait adják meg vagy használják fel (például a lapajánló szolgáltatás használata során), akkor kizárólag az adottFelhasználó felel az általa végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért, ideértve többek között a címzettként érintett harmadik személy előzetes hozzájárulásának beszerzését is.
 

Nem a Háma-Téba Kft. oldalaira mutató hivatkozások
A Háma-Téba Kft. oldalai az Ön széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A Háma-Téba Kft. az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban azonban nem vállal felelősséget. Javasoljuk, hogy személyes adatai megadása előtt mindig olvassa el az adott cég adatvédelmi szabályzatát. Előfordulhat az is, hogy egyes cégek úgy döntenek, megosztják a birtokukban levő személyes adatokat a Háma-Téba Kft -vel. Az ilyen adattovábbításra a másik cég adatvédelmi szabályzata az irányadó.
 

Változtatásra vonatkozó értesítések
A jelen adatbiztonsági nyilatkozat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 10. Amennyiben a Háma-Téba Kft. jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, a változásokat és a változás dátumát közzétesszük, így Ön mindig tájékozódhat, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, illetve az adatkezelésre vonatkozóan milyen lehetőségeket biztosítunk az Ön számára.
 

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés
A jelen adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését elküldheti elektronikus levélben a munkavedelem@hamateba.hu címre.
Erre a címre írhat akkor is, ha kérdése van a Háma-Téba Kft. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan. A Háma-Téba Kft. a lehető legrövidebb időn belül válaszol megkeresésére.